Yoga

Yoga

Ordet yoga kommer från sanskrit och betyder förening mellan kropp och sinne, kropp och själ. 

Yogan bedöms, utifrån arkeologiska fynd och källhistorik, vara mellan 4000-5000 år gammal och har sina rötter i norra Indien och Tibet.

Yoga

- är en metod att lära känna sig själv, öka sitt medvetande - om sig själv och omvärlden och att komma till insikt som människa. En metod för personlig utveckling.

- stärker dig - fysiskt, mentalt och emotionellt.

- gör kroppen smidig, stark och uthållig, påverkar matsmältning och hormonbalans, stärker nervsystemet, balanserar höger och vänster hjärnhalva mot varandra etc.

- skapar balans och närvaro, förändrar och utvecklar din attityd till dig själv, livet och omvärlden.

- stärker din hälsa och ökar ditt välbefinnande, hjälper dig att hantera och reducera stress och fungerar mycket effektivt som rehabilitering.

- kan alltid anpassas efter dina förutsättningar och behov.

- har en stark fysisk bas, men är även ett av världens äldsta andliga och filosofiska system för mänskligt växande. Yoga är inte en religion.

- handlar om att blicka inåt, vara närvarande. Du tränar dig i bli medveten om din kropp, dina tankar och dina känslor. Du övar upp din förmåga att stilla både kropp och sinne, att bara vara.