I mån av tid erbjuds enskild terapisession:

Yogakliniken/Yogaterapi                          

Yogakliniken är ett nätverk av yogisk-terapeutiska mottagningar över hela landet.

Yogaterapi innebär ett holistiskt och integrativt synsätt på hälsa, ett bredare perspektiv på dina möjligheter och ditt eget ansvar när det gäller förmågan att skapa och öppna upp för hälsa i dig själv.

 

Har du några problem med din hälsa som du skulle vilja komma till rätta med?

Då kan du boka tid för en enskild yogaterapisession.

I det terapeutiska samtalet går vi bl.a. igenom vilka besvär du har, hur ditt liv ser ut idag och hur det har sett ut tidigare. Vi reder på så sätt ut vad som är grundorsaken till dina problem.

Du får sedan en "ordination" med yogaövningar, anpassade just till dig, att utföra i 40 dagar. Det här ger dig en möjlighet att rätta till dina obalanser och börja läka från grunden. Vi tränar givetvis in dessa övningar tillsammans.  

Efter de 40 dagarna gör vi en utvärdering av hur det gått.

Första besöket - Pris: 950 kr för 90-120 min.

Återbesök - Pris 650 kr för ca 60 min

 

 

Vill du boka tid för en enskild terapisession - se kontaktuppgifter på startsidan!